Zeker duizend Amsterdammers worstelen nog met longcovid: “Ik voel me soms nutteloos”

Amsterdammers die tijdens de eerste coronagolven het post-covid-syndroom opliepen, maken zich nu, na twee jaar ziektewet, op voor hun medische keuring om te bepalen in hoeverre ze nog weer aan het werk kunnen. 

Dat geldt ook voor Astrid Slot, docent aardrijkskunde aan het Sint Nicolaas Lyceum in Zuid. De lerares heeft twee kinderen, was voordat ze ziek werd een fanatiek klimmer, maar nu is de krant lezen al te veel.

“Ik weet echt niet hoe de toekomst er voor me uit ziet. Ik moet nog gekeurd worden – word ik afgekeurd? Ik weet het niet, maar ik voel me soms wel nutteloos. Dat ben ik natuurlijk niet, ik heb kinderen en daar doe ik dingen voor, maar ik was daarnaast ook iemand die werkte, die lessen maakte, die met collega’s plezier had. Dat is nu wel een stuk minder geworden.”

Bij het landelijk netwerk C-Support hebben zich 19.000 Nederlanders aangemeld die nog steeds worstelen met klachten na een corona-besmetting. Duizend van die patiënten komen uit Amsterdam, en driekwart daarvan wordt nog actief begeleid, vertelt Eline Hofman, huisarts en medisch adviseur bij C-Support. “Het zijn er vast niet duizend, maar waarschijnlijk wel meer”, vermoedt zij.

Volgens de WHO is er sprake van ‘post covid’ als je drie maanden na een positieve test nog rondloopt met klachten. Die klachten kunnen zeer divers zijn, maar veel gehoord is natuurlijk kortademig, vermoeid en moeite met concentreren. 

De kennis over en daarmee ook het begrip voor longcovid neemt toe, maar aanvankelijk kregen mensen snel het label ‘burn out’ opgeplakt. “Op een gegeven moment gingen mensen dan weer werken en best hard, om dan na een paar maanden helemaal af te knappen”, zegt Hofman. 

Dat gaat nu beter, al maakt Hofman zich wel zorgen over de grote groep ZZP’ers die niet naar de Arbo-arts kan en niet zelden geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Onlangs maakte het UWV bekend dat bij de eerste twaalfhonderd medische keuringen van werknemers met langdurige coronaklachten, 84 procent van hen recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *