VVD kritisch op onderhandelingen met Rijk voor brug over IJ: “Onvoldoende doorzettingsvermogen getoond”

Waarom zijn de plannen voor een brug over het IJ niet officieel ingediend bij het Rijk? Die vraag moest wethouder Van der Horst (D66) vandaag beantwoorden in de raadscommissie. VVD-raadslid Daan Wijnants spreekt van een teleurstellend resultaat voor de stad en verwijt de wethouder slecht te hebben onderhandeld. 

“Ik weet niet of ik moet lachen of huilen. Ik vind het een storm in een glas water”, reageert de wethouder op de vragen van commissieleden. “De staatssecretaris en ik hebben geen verschil van inzicht over het feit dat de brug op tafel heeft gelegen, maar uiteindelijk niet aan de voorwaarden van het Rijk voldeed.” Die voorwaarden stellen onder andere dat de plannen in grootschalige woningbouwgebieden plaatsvinden en dat die rechtstreeks leiden tot versnelling van woningbouw tot en met 2030. 

Vorige week werd bekend dat Van der Horst de plannen voor een brug over het IJ nooit formeel heeft ingediend bij het Rijk. Dat kwam aan het licht toen staatssecretaris Vivianne Heijnen vragen beantwoordde van GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger, die zich afvroeg waarom hier niet in wordt geïnvesteerd. Volgens Heijnen had het stadsbestuur geen plan voor de fietsbrug ingediend. “Er waren al best wel wat investeringen waar Amsterdam om vroeg, hé, dat weten we ook allemaal, dus wellicht hebben ze daar ook een bepaalde eigen afwegingen gemaakt.” 

En dat zorgde voor verwarring bij sommige raadsleden. Eerder claimden wethouders Van der Horst en Van Dantzig namelijk dat de plannen voor een brug over het IJ besproken waren met het Rijk, maar dat daar geen financiële ruimte was. 

Dat er niet is gekozen om de plannen formeel in te dienen is volgens VVD-raadslid Wijnants een slechte onderhandelingsstrategie. “Dan is de officiële weging er niet aan toegekomen, waardoor een belangrijk deel van de onderhandelingsstrategie van de gemeente niet lukt. Er is niet genoeg doorzettingsvermogen getoond. Waarom niet formeel ingediend? Geen zin in? Afbreukrisico?”

Ook eerdere onderhandelingen tussen Van der Horst en staatssecretaris Heijnen voor een compensatieregeling voor het ov in de stad werden door Wijnants beschreven als tekortschietend. “Acht de wethouder haarzelf in staat om in de toekomst met dezelfde staatssecretaris te onderhandelen?”

‘Rupsje Nooitgenoeg’

Dat gesuggereerd wordt dat het college slecht onderhandeld zou hebben, gaat de wethouder aan het hart. “Het wordt ons vaak verweten Rupsje Nooitgenoeg te zijn. Wat u nu etaleert is Amsterdam als Rupsje Nooitgenoeg. En wat is dat schadelijk voor onze onderhandelingspositie in de toekomst.”

De plannen voor een brug over het IJ zijn nog niet helemaal van tafel. Volgend jaar zal de gemeente afwegen welke grote investeringsprojecten door kunnen gaan. “Het Rijk levert geen bijdrage voor de brug”, aldus de wethouder. “Maar ik voel het belang ervan, en het college en de raad ook.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *