Voormalige jeugdgevangenis Zuidoost wordt complex voor gedeeld wonen

De sloopwerkzaamheden van De Koppeling, dat jarenlang een gesloten behandelcentrum voor jongeren was, zijn gestart. Het pand wordt omgebouwd tot een gedeelde woonvorm voor 230 jongvolwassenen en 60 jongeren uit de jeugdzorg.

De woonvorm is bedoeld voor jongeren die wel wat begeleiding nodig hebben, maar verder zelfstandig kunnen wonen. Jongeren tot en met 27 jaar komen in aanmerking voor een woning. Door een leeftijdsgrens te stellen, hoopt jeugdzorgorganisatie Levvel ervoor dat de bewoners zich in eenzelfde levensfase bevinden en daardoor sneller samen activiteiten ondernemen of elkaar helpen. Zo kunnen bewoners samen gaan koken of elkaar helpen met school. Daarnaast worden sociale activiteiten aangeboden.

Gesloten instelling

Tot 2007 deed het gebouw dienst als gevangenis voor kinderen met psychiatrische problemen of gedragsproblemen. Daarna werd het een gesloten woonvorm, waar jaarlijks tientallen jongeren met complexe problematiek werden geplaatst. Halverwege vorig jaar sloot ook die afdeling, omdat De Koppeling dergelijke grootschalige en gesloten instellingen niet meer van deze tijd vindt. Die jongeren zijn inmiddels overgeplaatst naar kleinschaliger, open woonvoorzieningen in de stad.

Gedeelde woonvorm

Naast de 60 woningen van Levvel voor jongeren uit de jeugdzorg, verzorgt woningcorporatie De Alliantie de 230 andere woningen. Gebiedsontwikkelaar Annechien Meijer: “Het gebouw wordt voor een deel getransformeerd en voor een deel komt er nieuwbouw. Niet alles gaat dus tegen de vlakte.”

Jongeren die in aanmerking willen komen voor de woningen van De Alliantie moeten ingeschreven staan op Woningnet. “Maar daarnaast kijken we ook naar hun motivatie”, aldus Meijer. “Heeft iemand een beeld van het project, weten ze waar ze aan beginnen? Jongeren moeten een motivatiebrief schrijven en op basis daarvan worden ze geselecteerd.”

Slechte reputatie

Gemende woonvormen zijn niet onomstreden. Uit andere gemengde complexen, zoals Stek Oost en de onlangs deels afgebrande Riekerhaven, kwamen regelmatig klachten van bewoners over onveilige woonomstandigheden.

Frederique Coelman, directeur van Levvel, heeft er vertrouwen in dat dit project wel een succes wordt. “In die gedeelde wooncomplexen was de verhouding jeugdzorgjongeren op jongwerkenden 1 op 1, bij ons is die 1 op 5, dus er is meer ondersteuning per jongere.” Ook biedt Levvel verschillende programma’s aan om de jongeren te helpen en zijn er zogenaamde Gangmakers die ervoor zorgen dat het samenwonen goed verloopt.

De jongeren uit de jeugdzorg mogen – na een één- of tweejarig contract met de zorgaanbieder – nog vijf jaar in de jongerenwoning blijven wonen, net als de jongeren die via De Alliantie komen. Daarna is het de bedoeling dat ze doorstromen naar een compleet zelfstandige woning. Aan het einde van het jaar moet De Tafelberg klaar zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *