Referendum over groenplannen wethouder Van Dantzig weer stap dichterbij

Een referendum over de zogeheten ‘beleidskader Hoofdgroenstructuur’ is een stap dichterbij. Vorige week al werden de benodigde handtekeningen opgehaald en woensdag zal in ieder geval de coalitie (PvdA, GroenLinks en D66) voor het inleidende verzoek voor de stembusgang stemmen.

Dinsdag gaf de referendumcommissie al groen licht voor de stembusgang. Zij beoordeelde het onderwerp – de Hoofdgroenstructuur – als ‘referendabel’. Niet alle politiek thema’s in de stad – zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing – zijn dat namelijk, omdat sommige belangrijk zijn voor het financiële huishoudboekje van de stad. 

Beleid

Eind 2021 heeft Amsterdam het nieuwe beleid rondom het aanvragen van een referendum vastgesteld. Kiesgerechtigden mogen op eigen initiatief een referendum aanvragen over een zogeheten ‘ontwerp raadsbesluit’. 

De eerste stap voor Amsterdammers die een referendum willen, is het indienen van een inleidend verzoek bij de voorzitter van de raad. Hiervoor zijn 1.000 handtekeningen nodig van personen die kiesgerechtigd zijn op de dag dat het inleidend verzoek wordt ingediend. Dat lukte ruimschoots: de initiatiefnemers haalden ruim 18.000 op.

De initiatiefnemers hebben, nu er een raadsmeerderheid positief is, tien weken de tijd om 10.000 handtekeningen op te halen. De teller staat weer op nul: de eerder opgehaalde handtekeningen zijn vervallen. 

Zorgen hebben de initiatiefnemers daar niet over, zo zeiden ze al eerder tegen AT5. “Wij hebben in 18 uur ruim 18.000 handtekeningen opgehaald. Er zijn zoveel Amsterdammers die zich zorgen maken over het groen in de stad.”

De kans dat het referendum tegelijk plaatsvindt tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart is klein. Officieel is namelijk vastgelegd dat het referendum moet worden gehouden tussen de vijf en tien maanden na het ophalen van alle handtekening. 

Vraag

Welke vraag er aan de Amsterdammers wordt voorgelegd tijdens een eventueel referendum zal worden voorgesteld door de referendumcommissie. De nieuwe versie van de Hoofdgroenstructuur, die deze week in de raad wordt vastgesteld na eventuele aanpassingen, wordt de basis voor de referendumvraag.

In de regels staat dat Amsterdammers met een ‘ja’ of ‘nee’ zich moeten uitspreken over of ze voor een ontwerp raadsbesluit/collegebesluit zijn. Het referendum zal raadgevend zijn, waardoor de uiteindelijke besluitvorming alsnog bij de raad ligt. De raadsleden kunnen dus afwijken van een eventuele uitslag.

Van tafel

De indieners van het referendum hopen dat de Hoofdgroenstructuur van tafel gaat, zoals deze er nu ligt. “Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur”, schrijven ze. “In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *