Parkeren wordt weer duurder: lees hier waar en met welke bedragen

Wethouder Van der Horst heeft de details bekend gemaakt van de plannen om de komende tijd betaald parkeren uit te breiden in de stad. In 2024 komen er nieuwe gebieden bij in Nieuw-West en Zuidoost, en waar al betaald moet worden gaan in de loop van volgend jaar de tarieven omhoog. Bewoners en stadsdelen kunnen de komende tijd reageren op de plannen.

Met de extra parkeerbelasting wil het stadsbestuur de parkeerdruk verminderen en de parkeeroverlast tegengaan. Van der Horst: “Er worden nu in sommige wijken veel auto’s voor langere tijd geparkeerd, terwijl de eigenaar daar niet in de buurt woont, maar bijvoorbeeld naar Schiphol of naar het centrum moet. Door betaald parkeren in te voeren komen deze plekken weer beschikbaar voor bewoners.”

De plannen werden al aangekondigd in het coalitieakkoord van het nieuwe stadsbestuur dat eerder dit jaar werd gepresenteerd en brengen naar verwachting 35,7 miljoen euro per jaar op.

Waar al betaald parkeren geldt, worden de tijden voor straatparkeren verruimd en de tarieven voor straatparkeren en parkeervergunningen verhoogd. “Geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in de openbare ruimte, terwijl we steeds minder plek hebben omdat de stad groeit en drukker wordt”, aldus de wethouder. “Daarom vragen we aan de autogebruiker een extra bijdrage voor het onderhoud van de stad.”

Tegelijkertijd krijgen Amsterdammers meer uren voor de bezoekersregeling en wordt de regeling gebruiksvriendelijker gemaakt.

Inspraak

Op het voornemen om betaald parkeren uit te breiden in Nieuw-West en Zuidoost kunnen bewoners van 20 november tot en met 20 januari inspreken. Na de inspraakperiode worden de plannen voor de zomer van 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. De invoering gebeurt in vijf fases van drie maanden, waarin bewoners worden ingelicht, parkeerautomaten worden geplaatst en aangesloten en parkeervergunningen worden verleend. Eind 2024 moet de invoering helemaal voltooid zijn.

Voor stadsdeel Noord wordt volgend jaar een voorstel voorbereid voor het uitbreiden van betaald parkeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *