Opnieuw sterke groei aantal internationale studenten aan de UvA

Het aantal internationale studenten dat aan de Universiteit van Amsterdam studeert, groeit nog altijd harder dan het aantal Nederlandse studenten. Dit jaar is het aantal buitenlandse eerstejaars meer dan vier keer zo groot als vijf jaar geleden. Vooral de groep studenten van buiten de EU groeit hard, dat aantal nam het afgelopen jaar met 14,8 procent toe. De universiteit is al een tijdlang niet blij met deze onstuimige groei.

Dit alles blijkt uit cijfers die de universiteit zelf naar buiten heeft gebracht. Het totaal aantal studenten aan de UvA steeg het afgelopen jaar met 2,7 procent naar 42.324. Dat zijn er 10.000 meer dan vijf jaar geleden, toen de UvA 31.019 studenten telde.

Die enorme groei heeft vooral te maken met de toename van het aantal buitenlandse studenten. Was het aantal buitenlandse eerstejaars in 2017 nog 831, dit jaar beginnen 3.549 internationale studenten aan een studie op de UvA. Het totaal aantal internationale studenten groeide in die periode van 4.247 naar 12.709.

‘Onacceptabele werkdruk’

Dat gaat zó hard, dat de universiteit er inmiddels zelf mee in haar maag zit. Een jaar geleden gaf bestuursvoorzitter Geert ten Dam al aan dat de groei van internationale studenten ‘een onacceptabele werkdruk creëert’. Bovendien zijn er zorgen over het groeiende kamertekort in de stad.

De zorgen hebben de groei tot nu toe nog niet kunnen afremmen. Dit jaar was het aantal nieuwe studenten opnieuw groter dan een jaar eerder. Dit jaar schreven 4.963 Nederlandse studenten zich in voor een bacheloropleiding, een groei van 3,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal nieuwe internationale studenten is nog altijd kleiner (3.549), maar groeit harder (6,7 procent).

Binnen en buiten Europa

Duitsland is het land met de meeste studenten op de UvA: 356. Polen (301 studenten) en Italië (262 studenten). Opvallend is dat het aantal studenten van buiten de EU met liefst 14,3 procent is gestegen.

Van buiten de zogeheten Europese Economische Ruimte (EER) komen de meeste studenten uit China (253), gevolgd door India (102) en Turkije (98). Het aantal studenten uit Turkije nam het afgelopen jaar met 50,8 procent toe.

Dit jaar komen er ook een stuk meer studenten uit Oekraïne. Waren dat er vorig jaar nog 19, dit jaar groeide het aantal naar 51. Oekraïense studenten kunnen dit studiejaar tegen het reguliere, lagere collegegeldtarief studeren aan de UvA, in plaats van tegen het instellingstarief dat voor studenten uit andere niet-EER landen geldt.

Instroom beperken

De UvA zei eerder dit jaar dat het de instroom van buitenlandse studenten vanaf volgend studiejaar graag wil beperken, maar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) benadrukte in een reactie dat er geen onderscheid mag worden gemaakt op basis van nationaliteit. De UvA maakt al jaren geen reclame meer in het buitenland om studenten te werven.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *