De crisis als kans: hoe een andere aanpak de bouw op gang kan houden

Deze week zette de Raad van State een streep door de stikstofuitzondering voor de bouw. Dat wil zeggen dat bij nieuwe bouwprojecten de stikstofuitstoot moet worden berekend én binnen de perken moet blijven. Gevreesd wordt nu voor forse vertragingen in de bouw, iets wat met de enorme bouwopgave in Nederland desastreus zou zijn. Maar is deze ontwikkeling alleen maar slecht of biedt de crisis ook kansen? Bouw Woon Leef zoekt dat deze maand uit. 

Om te beginnen een aantal cijfers. Allereerst is de doelstelling om voor 2030 de stikstootuitstoot in Nederland met vijftig procent terug te dringen. Om dat voor elkaar te krijgen worden onder meer de sectoren aan banden gelegd die de meeste stikstof uitstoten, waaronder de bouw. 

Uitstoot bouwsector beperkt

Opmerkelijk is het feit dat de bouw voor een relatief kleine 0,6 procent van de totale stikstofuitstoot in Nederland verantwoordelijk is. Ter vergelijking: de landbouw (en met name de veehouderij) is verantwoordelijk voor 45 procent. Zelfs milieuactivist en voorzitter van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment Johan Vollenbroek pleitte volgens Trouw voor een uitzondering voor bouwprojecten met maatschappelijk belang (zoals woningen). Toch wordt de bouwsector nu ook aan banden gelegd. 

Wat voor gevolgen kan dit hebben voor de bouw? Vereniging voor bouwbedrijven Bouwend Nederland sprak na de uitspraak van de Raad van State van een drama. Toch is er vooral de focus op doorpakken en oplossen: er is nu actie nodig. “Om grote vertragingen te voorkomen zullen er naast de versnelde uitkoop van piekbelasters meer experts moeten komen die stikstofberekeningen kunnen maken.” Ook wijst de branchevereniging erop dat “emissieloos bouwen topprioriteit moet worden.”

Hoewel het de goede kant opgaat en er steeds meer wordt geïnvesteerd in die uitstootreductie is de bouwsector er nog niet. Zeker bij grootschalige bouwprojecten is vanuit technisch oogpunt ingewikkeld om dat voldoende duurzaam aan te pakken. Ook het vervangen van bouwmachines voor elektrische varianten is “pure kapitaalvernietiging”, zo zegt NEPROM-directeur Jan Fokkema tegen Cobouw. Bouwend Nederland vindt dan ook dat het kabinet fors extra geld moet vrijmaken om dat mogelijk te maken. 

Situatie vraagt om innovatieve aanpak

Natuurlijk biedt een crisis als deze ook kansen. Deze situatie vraagt om een innovatieve aanpak vanuit de bouwwereld en die omslag is ook al in gang gezet. Denk aan andere, duurzame bouwmaterialen en een andere (modulaire) aanpak van de bouw zelf. Bouw Woon Leef laat je deze maand zien wat er allemaal mogelijk is op dat vlak en hoe de bouw, ondanks alle omstandigheden, door moet én kan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *