Amsterdamse raad zit er 1 jaar: “Ik kijk met weemoed naar vorige periode”

Ruim een jaar geleden, op 24 maart 2022 wordt de nieuwe Amsterdamse raad, acht dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, geïnstalleerd. Nu, ruim 365 dagen later, is het tijd om de balans om te maken: wat heeft de raad het afgelopen jaar gedaan en vooral: hoe ging het? Met Ilana Rooderkerk (D66), Claire Martens (VVD), Juliet Broersen (Volt) en Sheher Khan (Denk) blikken we terug.

In totaal telt de Amsterdamse raad 45 leden. Na de verkiezingen van 2022 behouden er 19 hun zetel, maar liefst 26 raadsleden zijn nieuw.  Dat meer dan de helft van de raadsleden vorig jaar nieuw was, heeft de kwaliteit van het raadswerk niet goed gedaan. Veel gehoorde kritiek: van de controlerende taak van de raad is dit jaar te weinig terechtgekomen.  

In vergelijking met de vorige periode is de toon van het debat een stuk milder geworden. Heftige aanvaringen tussen raadsleden komen nog weinig voor. De coalitie en oppositie werken veel meer samen dan voorheen. En verder heeft de versplintering in de raad ervoor gezorgd dat de oppositie minder hecht is. En dat zorgt er weer voor dat de burgemeester en wethouders hier veel makkelijkere debatten hebben.

Cijfers

En hoe actief zijn de Amsterdamse raadsleden de afgelopen 12 maanden geweest? Niet alles is natuurlijk te kwantificeren, zoals bijvoorbeeld de werkbezoeken en het contact met inwoners. Maar op veel werk wat hier aan bod komt is wel een cijfer te plakken. 

Zo stelde de Amsterdamse raad de afgelopen 12 maanden in totaal 270 schriftelijke vragen, waren er 103 mondelinge vragen en werden er tot half februari 485 moties en amendementen ingediend. 

En dan is er nog het initiatiefrecht van raadsleden. Meestal legt het stadsbestuur ontwerpbesluiten aan de raad voor, maar een raadslid kan zelf ook met voorstellen komen. Dat heet dan een initiatiefvoorstel. Het afgelopen jaar werd hiervan 14 keer gebruik gemaakt.  

Hoe vonden Rooderkerk, Martens, Broersen en Khan zelf dit jaar gaan? Bekijk de reportage hierboven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *